Vyhlásenie spoločnosti LIBEX, s.r.o. o podmienkach objednávky na internetovom portáli www.mec-3.sk

Spoločnosť LIBEX, s.r.o. so sídlom Bytčianska 114, 010 03 Žilina, IČO: 31 620 795, týmto vyhlasuje, že objednávka tovaru prostredníctvom internetového portálu www.mec-3.sk nie je internetovým predajom potravín a výživových doplnkov v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách. O internetový predaj sa nejedná z dôvodu, že spotrebiteľ (zákazník) má prostredníctvom internetového portálu www.mec-3.sk len možnosť konkrétny tovar (vrátane potravín a výživových doplnkov) objednať, pričom k zaplateniu a odberu takto objednaného tovaru dochádza osobne v zákazníkom vybranej kamennej predajni spoločnosti LIBEX, s.r.o., kde si môže zákazník sám skontrolovať kvalitu, čerstvosť, trvanlivosť, zloženie, alergény ako aj podmienky skladovania a balenia potravín, výživových doplnkov a ostatného tovaru. Nakoľko uvedený postup nie je internetovým predajom potravín a výživových doplnkov v zmysle zákona, nevzťahujú sa na spoločnosť LIBEX, s.r.o. povinnosti vyplývajúce z internetového predaja v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách ako aj ostatných právnych predpisov upravujúcich internetový predaj. Spoločnosť LIBEX, s.r.o. zároveň vyhlasuje, že spĺňa všetky zákonné podmienky súvisiace s predajom potravín, výživových doplnkov ako aj ostatného ponúkaného tovaru v zmysle platnej legislatívy.