Základy - zlepšujúce prípravky

Tieto prípravky slúžia na zvýšenie kvality všetkých druhov zmrzlín.

Kód Názov
03904 EMULSTAB
06007 6007-MEC PLUS 2,5 kg
06069 SOFTIN 3,5kg
06071 6071-SOFFICE 3kg
06072 6072-MECFIBRA PLUS 1,8kg
06077 6077-SOMIX 2,5kg
06078 6078-MECFRUTTA PLUS 1,8kg
08004 8004-PAN MEC E - 1,5kg
08017 8017-PANMEC D 1,5kg
08020 8020-PAN MEC F - 1,5 kg
08083 8083-MEC MONT 1,5kg
08117 8117-PAN MEC D 15kg
14036 14043-MECOVO 3,5kg