Základy - Zlepšujúce prípravky

Tieto prípravky slúžia na zvýšenie kvality všetkých druhov zmrzlín.

Kód Názov
C0079047 SOFTELLA G 5kg--výrobok na zvýšenie nášľahu,vláčnosti a jemnosti zmrzliny
C00AD254 PROTEINMIX 2,5kg
C00AD254A PROTEINMIX 2kg
C0235204 MATY 2 kg